Hệ Thống Wifi Chuyên Dụng

Hệ Thống Wifi Chuyên Dụng

Wifi chuyên dụng là loại thiết bị Wifi có đầy đủ các tính năng thu phát sóng Wifichuẩn 802.11 a/b/g/n/ac với tần số phát 2.4 GHz và 5 GHz như các thiết bị Wifi thông thường bán tại các cửa hàng máy tính nhưng có...

Đối tác và khách hàng của chúng tôi